[hiring] TAD DE SUPORT

 • Indefinido
 • Tiempo completo
 • 08018, Barcelona, Barcelona, España

VOLEM INCORPORAR A L'EQUIP UNA PERSONA PER...


Amb dependència directa de l’adjunta a Operacions, liderar la gestió de les formacions i acompanyament del personal amb CD, assegurant l’adquisició dels coneixements necessaris per al desenvolupament òptim de les funcions requerides per cada línia de negoci. Realitzar les operacions necessàries de recolzament de feina a nivell productiu per donar resposta a les necessitats de la cada línia de negoci, garantint un servei d’alta qualitat i millora contínua.


REQUISITS

 • Titulació universitària en Arts Gràfiques.
 • Experiència en el sector de les Arts Gràfiques i missatgeria.
 • Nivell B2 d’Anglès.
 • Capacitat i sensibilitat per treballar amb el col·lectiu de discapacitat per trastorns de salut mental.
 • Orientació a resultats, capacitat de comunicació, capacitat resolutiva, proactivitat, planificació i visió global i estratègica.
 • Imprescindible alta capacitat de treball, capacitat d’adaptació i polivalència.
 • Domini d’Excel, paquet Office, Outlook i domini d’Internet.


FUNCIONS

 • Conèixer en profunditat el funcionament i les tasques de cada línia de negoci i els seus implants corresponents.
 • Realitzar les tasques principals de cada línia de negoci i els seus implants corresponents.
 • Donar suport a nivell productiu a les línies de negoci on sorgeixi la necessitat (missatgeria i logística, post impressió i manipulats, impressió digital i de gran format, i els seus implants corresponents).
 • Formar en profunditat al personal amb certificat de discapacitat assignat de cada una de les línies de negoci.
 • Oferir formació contínua al personal amb certificat de discapacitat assignat segons necessitats.
 • Resolució de dubtes del personal amb certificat de discapacitat en relació a les tasques a realitzar.
 • Supervisió i recolzament al personal amb certificat de discapacitat assignat.
 • Organització i gestió del personal amb certificat de discapacitat assignat.
 • Treball coordinat amb el departament EMS respecte el personal amb certificat de discapacitat assignat.
 • Rapports d’indicadors i entrega d’informes a la Direcció d'Operacions.
 • Qualsevol altra funció relacionada amb aquesta posició que pugui sorgir.


CONDICIONS

 • Data d'incorporació: Inmediata
 • Lloc de la vacant: Itinerant entre els diferents centres de CET Apunts i implants.
 • Jornada: Sencera (37,5h/setmana)
 • Remuneració: Grup 6 Conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el Servei Català de Salut (24.162,19€ entre 14 pagues. Incentiu econòmic segons resultats: 1.310,42€).
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Horari laboral orientatiu: Franja horària de 8 a 19:30h amb una tarda lliure. L’horari pot ser modificat amb antel.lacio previa segons necessitats productives de cada línea. Flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada o sortida en combinació amb el temps de dinar.
 • Accés al Pla de Mesures de Conciliació i al Pla de Retribució Flexible